پرسشنامه استخدامی شرکت بازرگانی برنج ارمغان :
با سلام و سپاس از اين كه شركت ارمغان را براي همكاري انتخاب كرده ايد، خواهشمند است پيش از تكميل فرم، موارد ذیل را مطالعه بفرماييد.
1- اين فرم جهت مستندسازي اطلاعات مربوط به داوطلبين همكاري با شركت ارمغان طراحي شده است و اطلاعات مندرج در آن از سوي اين شركت محرمانه تلقي مي گردد و جز مسوولين ذي ربط در شركت، در اختيار غير قرار نخواهد گرفت.
2- از آنجا كه ساختار رزومه هاي ارايه شده از سوي داوطلبين متفاوت است، اين فرم به جهت يكسان سازي و تسهيل فرآيند مصاحبه استخدامي طراحي شده است. بنابراين اطلاعات مورد درخواست را عيناً در فرم تكميل نموده و از ارجاع آن خودداري فرماييد.
3- تكميل اين فرم و شركت در مصاحبه، حقي را براي استخدام داوطلب ايجاد نمي كند و طرفين پيش از عقد قرارداد همكاري، تعهدي در مورد همكاري ندارند.
4- شركت ارمغان مجاز است جهت استعلام، با شركت ها، سازمان ها، موسسات و اشخاص حقيقي كه از سوي داوطلب در اين فرم ذكر شده اند تماس گرفته و در خصوص موضوعات مطرح شده توسط داوطلب پرسش نمايد.
5- تكميل و ارسال اين فرم به معني قبول كليه مواردي است كه در فرم اظهار می گردد .
اطلاعات شخصی
اطلاعات تحصیلی
اطلاعات شغلی
سایر دوره های آموزشی
سایر
حقوق مورد انتظار خود را ذکر کنید:
ریال(از مبلغ فوق بيمه و ماليات و ساير كسورات قانوني كسر مي شود)
آیا در حال حاضر شاغل هستید ؟
از چه تاریخی آماده شروع به همکاری میباشید .
آیا در صورت لزوم می توانید ضمانتی را به شرکت ارائه نمایید .نوع آن را مشخص کنید .
آیا قادرید در روزهای تعطیل به مأموریت های داخل یا خارج استان سفر کنید ؟
آیا از سلامت کامل برخوردار می باشید ؟ در صورت منفی بودن بطور دقیق مشخص فرمایید.
معرفین ( حتی الامکان از خویشاوندان و بستگان نزدیک نباشند ):
اینجانب تعهد مينمایم که پاسخ های ارائه شده به پرسشهای این پرسشنامه منطبق با واقعيت بوده و در صورت اثبات مواردی خلاف اظهارات فوق، شرکت بازرگانی تجارت ارمغان پاساوان مجاز خواهد بود که راسا نسبت به خاتمه خدمت اینجانب بدون پرداخت حقوق و مزایای پایان خدمت، اقدام نماید. همچنين موافقت خود را با یک دوره استخدام آزمایشی به مدت سه ماه اعلام می نمایم .طی دوره آزمایشی شرکت بازرگانی تجارت ارمغان پاساوان مخير خواهد بود به خدمت اینجانب خاتمه دهد.
نکته: مخاطب گرامی پس از ارسال فرم و دریافت پیغام صحت ثبت فرم، واحد منابع انسانی اطلاعات شما را بررسی و در صورت نیاز برای طی مراحل جذب و گزینش با شما تماس گرفته خواهد شد.