عرضه گسترده محصولات برنج ارمغان در سطح فروشگاه های زنجیره ای معتبر درماه مبارک رمضان

در ماه مبارک رمضان کلیه فروشگاههای زنجیره ای معتبر در سطح استان خراسان محصولات برنج ارمغان را به صورت گسترده عرضه می نمایند.