تقدیر سازمان منطقه آزاد چابهار از مدیریت شرکت ارمغان ایرانیان

تقدیر سازمان منطقه آزاد چابهار از مدیریت محترم شرکت ارمغان ایرانیان از حضور موثر و فعالیت چشمگیر در برپایی سومین نمایشگاه توانمندیهای منطقه آزاد چابهار