غرفه برنج ارمغان در نمایشگاه آیفود 2017 مشهد برگزیده شد.

شرکت ارمغان تجارت پاساوان در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ، ماشین آلات و صنایع وابسته که از تاریخ 2 الی 5 شهریور ماه 1396 برگزار گردید حضور پررنگ خود را به نمایش گذاشت و با توجه به ارزیابی انجام شده از سوی شرکت برساز رویداد پارس و هیأت مدیره شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد به عنوان غرفه نمونه در زمینه جاذبه نمایشگاهی برگزیده شده است.