حضور برنج ارمغان در آیفود 1396

شرکت ارمغان تجارت پاساوان با افتخار حضور خود را در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ، ماشین آلات و صنایع وابسته که از تاریخ 2 الی 5 شهریور ماه 1396 برگزار خواهدشد اعلام  میدارد.

کمتر از4 روز تا برگزاری تخصصی صنایع غذایی نمایشگاه بین المللی مشهد زمان باقیست. و ما منتظر حضور گرم شما در غرفه برنج ارمغان در سالن ابوسعید هستیم