برنج ارمغان ؛ همراه همیشگی سفره های ایرانی در ضیافت ماه مهمانی خدا

 

چند روز دیگر تا ماه سرشار از معنویت و زیبایی الهی نمانده است و ما خوشحالیم همچون سالهای گذشته با برنج ارمغان در این ضیافت الهی در کنار شما هستیم . پیشاپیش برای شما عزیزان آرزوی قبولی طاعات را داریم. 

 

 

برنج ارمغان ؛ همراه همیشگی سفره های ایرانی

در ضیافت الهی