تزیین برنج قالبی

برای قالب زدن برنج به این نکات مهم توجه کنید:

1. برنج را خیلی خشک نگیرید . برای تزیین برنج قالبی بهتر است برنج کمی نرم تر برداشته شود.

2. قالب را کمی با روغن مایع چرب کنید. روغن را به دو آنگشتتان آغشته کنید و داخل قالب بکشید تا تمام سطح آن چرب شود سپس برنج را داخل آن بریزید.

3. بهتر است رویه برنج زعفرانی باشد. ابتدا یک لایه برنج زعفرانی داخل قالب ریخته و سپس برنج ساده بریزید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. می توان از این مدل برنج برای لوبیا پلو و باقالی پلو نیز استفاده کرد. حتی برنج های دیگر را نیز می توان قالب زد. مثلا عدس پلو را می توان قالب زد و لایه میانی آن را کشمش سرخ شده و گوشت چرخ شده ریخت و مجددا روی آن را برنج ریخت .

5. بعد از ریختن برنج داخل قالب کمی روی آن را با دست فشار دهید تا کمی فشرده شود. بعد از برگرداندن قالب در ظرف مورد نظر کمی قالب را تکان دهید تا برنج قالبی برگردانده شود.

6. برای سرو و تزیین زرشک پلو می توان زرشک را ته قالب ریخت و روی زرشک برنج زعفرانی ریخت و سپس برنج سفید را ریخت و با دست فشار داد تا کمی فشرده شود. سپس قالب را در ظرف مناسبی برگردانده و چند بار تکان دهید تا برنج برگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. برای سرو عدس پلو لایه برنج زعفرانی را ته قالب ریخته و عدس پلو را تا نیمه قالب ریخته و گوشت چرخ کرده و کشمش سرخ شده را بریزید و محددا عدس پلو را بریزید تا قالب پر شود . با دست فشار دهید و در ظرف اصلی برگردانید.

همین طور برنج های دیگر را نیز می توانید قالب بزنید. مثلا برنج ها به همراه گوشت یا مرغ که در تکه های کوچک هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. این مدل برنج برای تزیین انواع مدل پلوهای مختلف کاربردی است و می توانید مدلهای متنوع برنج را سرو کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. برای تزیین ته چین می توان ته چین را در 2 تا 3سایز مختلف در قالبها و قابلمه های متنوع تهیه کرد و نسبت به سایز آنها را روی هم قرار داد.

10. برنج قالبی را می توان به شکل پرس های کوچک نیز سرو کرد و در کنار خورش ها به شکل تک نفره در معهمانی ها پذیرایی کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تزیین باقالی پلو قالبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تزیین ته چین قالبی