ابتکار جالب در بشقاب غذا با برنج

تاحالا در بشقاب های غذا ، طراحی های مختلفی دیده ایم اما اینبار با یک طراحی و ایده ای جالب همراه هستیم. ابتکار جالب که با برنج، بشقاب غذا را دیزاین کرده است. به روایتی، از برنج به عنوان سد استفاده شده است که خورش، سوپ و .. ثابت در پشت آن برنج ها باقی بمانند. عکس های بسیار جالب و دیدنی است. 

 

 

 

 

 

برنج ارمغان ؛ همراه همیشگی سفره های ایرانی